tuinieren2

ErgoAnders werkt inzichtgevend, vanuit de ervaring die in concrete activiteiten wordt opgedaan.

Wij hebben als mens allerlei patronen waarin we activiteiten uitvoeren, waarin we denken, waarin we ons lichaam belasten, waarin we onze emoties uiten en waarin we ons in sociale situaties begeven. Van deze patronen zijn we ons veelal niet bewust en zij zijn op zichzelf niet erg. Wij bestaan bij de gratie van onze patronen. Ze zijn het resultaat van aanleg en ervaring, opgedaan in het leven. Ze bieden ons houvast en veiligheid. Bij mensen met chronische klachten kan het echter zijn, dat een aantal van deze patronen onderdeel is geworden van het probleem. Bijvoorbeeld dat je geneigd bent om met veel kracht te werken of dat je je handelen continu laat leiden door de gedachte ‘waar je aan begint maak je ook af’. Dit zijn onderhoudende of handhavende patronen. Het is dan goed om deze patronen te ontdekken en alternatieven hiervoor te zoeken. Hierdoor komt er weer meer ruimte om die activiteiten uit te voeren die de moeite waard zijn.

Hand pulling out wodden block.

Werkwijze

Na een kennismakingsgesprek en een inventarisatie van de problemen die u in uw dagelijks leven tegenkomt, zullen activiteiten uitgevoerd worden. Dit kunnen alledaagse activiteiten als stofzuigen of computerwerk zijn, soms zullen het onbekende, geheel nieuwe activiteiten zijn zoals een spel of constructiemateriaal. Door deze activiteiten daadwerkelijk te doen en hier feedback op te krijgen, leert u uw eigen patronen kennen. Dit leidt tot een gezamenlijk opgesteld behandelplan met concrete doelen en een door u gewenste veranderrichting.

Door vervolgens te experimenteren met andere wijzen van uitvoeren zult u merken dat u gaandeweg steeds lekkerder in uw vel gaat zitten; u wordt steeds minder gehinderd door uw pijn en vermoeidheid.
Een andere belangrijke bron van inzicht en verandering is de wijze waarop activiteiten over de dag/week worden verdeeld, ofwel de belasting die op u af komt. Een optimale dag-/weekindeling kan helpen om meer grip op de klachten en het leven te krijgen. Het huidige belastbaarheidsniveau (dat wat u lichamelijk en/of mentaal aan kunt) wordt vastgesteld en van daaruit kan het activiteitenniveau worden opgebouwd en de belastbaarheid vergroot.
Behandeling vindt doorgaans plaats in de praktijk. Indien nodig, kan behandeling ook thuis of op het werk worden gegeven.

strijken2

Doelen

ErgoAnders helpt u uw doelen met betrekking tot de door u ondervonden problemen met alledaagse  activiteiten te realiseren. Hierbij richt ErgoAnders zich zowel op de korte als op de lange termijn, waarbij bekend is dat oplossingen op de korte termijn soms problemen op de lange termijn in stand kunnen houden. Hier zullen we samen een weg in zoeken.

Aan het einde van de behandeling bent u in staat om de door u gewenste activiteiten (opnieuw) uit te voeren, of ze langer vol te houden, eventueel met minder klachten. Klachtenvermindering is echter geen doel op zich. Wel is uit onderzoek en ervaring gebleken dat door anders te doen en de aandacht te richten op de waardevolle activiteiten in het leven en daarin succeservaringen op te doen, op termijn de ervaren klachten verminderen.
 Voor meer informatie download hier de folder

2